פסקי דין

באומל משה בע"מ (בכינוס נכסים) נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

כלל טענותיה של התובעת, באשר לנזקיה הנטענים כתוצר עבודתה באתרי החירום שדרות ודימונה, נדחו בהנמקות מפורטות לעיל, כך שאין לחייב הנתבעת בפיצוי כלשהו, במסגרתה של תביעה זו. כפועל יוצא מכך, לא ראיתי לנכון להידרש לטענותיה של התובעת בדבר קריסתה וחדלות פירעונה (כשם שהוצגו במסגרתן של חוות הדעת החשבונאיות מטעמה), וזאת משלא הוכח כי נפל פגם כלשהו בהתנהלותו של משהב"ש באשר לאתרי החירום המדוברים, ומשלא הוכח דבר הפרתה של הוראה חוזית כלשהי מצד משהב"ש. אי לכך, ומשנדחו רכיבי התביעה, לא ראיתי לנכון להידרש גם לטענת הקיזוז, אשר הועלתה כטענת נגד על ידי הנתבעת, באין צורך בדבר.
לצפייה בפסק הדין המלא >>

דורון לנגה- משרד עורכי דין

סניף ירושלים
רמב"ן 32, ירושלים
טלפון: 02-5619746
פקס: 02-5670226

סניף אשדוד
האורגים 18, אשדוד 
טלפון - 8525822, 08-8527211 
פקס' - 08-8525961 
 

Go to top