בתי משפט – ליטיגציה

משרדנו מייצג את לקוחותיו בהתדיינויותיהם המשפטיות בפני בתי המשפט בערכאות השונות וחובק נושאים רבים ומגוונים. המשרד מתמחה בתיקי ליטיגציה אזרחית-מסחרית מורכבת בהליכים סבוכים מתחומי המשפט האזרחי-מסחרי. המשרד מתמחה במתן פתרון לסכסוכים ומאבקי שליטה בתאגידים וסכסוכי שותפים; הליכי חדלות פירעון; כינוסי נכסים; סכסוכים מסחריים מורכבים וליווי וייעוץ במשברים עסקיים. המשרד אף מתמחה בהליכים במסגרות של זכויות במקרקעין; מקרקעין; פשיטות רגל; דיני בוררות ועוד.
משרדנו מייצג לקוחות פרטיים; חברות; לקוחות עסקיים וכן את משרדי הממשלה השונים במגוון תחומים – ובעיקר בתחום העסקי - מסחרי.

חברות

משרדנו משמש כיועץ משפטי של חברות שונות בסקטור הפרטי, העוסקות בתחומי פעילות מגוונים. משרדנו מייעץ ללקוחות המשרד במגוון רחב של נושאים מסחריים, כגון מקרקעין בכלל ופרויקטים בתחום פיתוח ובניית נדל"ן, שותפויות, חברות, ניהול משא ומתן, מתן חוות דעת וסיוע בקידום וטיפול בעסקאות ומיזמים משותפים.
כמו כן, צוות המשרד מעניק ייעוץ ושירותים משפטיים למכלול הצרכים המשפטיים של לקוחות המשרד, ובתוך כך, נותן צוות המשרד מענה מיידי לדרישות הלקוח - מתוך הבנה של צרכיו העסקיים.
משרד עוסק בניסוח הסכמים מסחריים ועסקיים, לרבות הסכמי זיכיון, שיתופי פעולה, שותפויות ומיזמים משותפים ובמגוון רחב של הסכמים והתקשרויות, הסכמי מכר, ליווי פרויקטים, קבוצות רכישה ועוד.

חדלות פרעון

משרדנו מתמחה בהליכי חדלות פרעון - פירוקים, כינוסי נכסים ופשיטות רגל ובתוך כך עוסק בביצוע וליווי של הליכי חדלות פירעון של תאגידים שונים המצויים בהליכי פירוק, כינוס ושיקום חברות.
משרדנו מייעץ ומלווה חברות, נושים, בעלי מניות, נושאי משרה ועובדים – בהליכי חדלות פירעון וכן נותן ייעוץ משפטי העוסק בהיערכות מוקדמת לקראת הליכים אלו וייעוץ משפטי שוטף במסגרת הליכי הקפאה, כינוס ופירוק.
המשרד מעורב ברוב תיקי הפרוק ופשט"ר הגדולים באזור ירושלים (בהליכי הקפאת הליכים, ליווי נושים, ייצוג החברות, התנגדויות לפרוקים, הסדרי נושים, ייצוג בעלי מניות בחברות בקשיים ועוד) כך למשל בפרוק חברת ש. נחמיה; בכינוס חברת א.ח.מ. יוני; בפרוק חברת כ.ח.א בן עמי; קבוצת חברות אלומות (חובות של כ-180,000,000 ₪) חברת לי מעון בע"מ; ועוד.
עורך הדין לנגה מונה, על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, כמפרק עמותה, ביחס אליה יש להשלים 237 יח"ד בהר שמואל – גבעת זאב. במסגרת פעילות עורך הדין לנגה כמפרק העמותה – נבנית שכונת הר שמואל.

מקרקעין

במשרדנו נצבר ניסיון ומומחיות בליווי פרויקטים למגורים, לבנייה, משרדים ומסחר. משרדנו ליווה ומלווה פרויקטים בהיקף כולל של מאות אלפי מ"ר.
הליווי המבוצע על ידי צוות המשרד מקיף את כל שלבי הפרוייקט, מתחילתו: החל מגיבוש המחשבה העסקית עם הלקוח; השתתפות במכרזי רשות מקרקעי ישראל, הסכמים לרכישת קרקע, הקמת קבוצות רכישה, ליווי עמותות ברכישת מקרקעין, וכן פרויקטים בתחום הבניה העירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי), או הסכמי קומבינציה למיניהם; דרך כל הנחוץ לצורך קבלת היתר הבנייה, ליווי היבטי מימון הבנייה, השתתפות במכרזי קבלני משנה וספקים, כריתת חוזים עם יועצים וקבלנים, פעילות מול גורמי השיווק, ייצוג מול רשויות המס, ניסוח הסכמי מכר, שכירות וניהול מו"מ לכריתתם, וכלה ברישום הפרוייקט בלשכות רישום המקרקעין וכריתת חוזי חכירה על פי הצורך.
בהקשר זה מייצג משרדנו גורמים פרטיים, וכן חברות מקומיות וזרות ברכישה ומכירה של נכסי נדל"ן לצרכי השקעה ושימוש עצמי.
משרדנו מסייע ובפועל משמש "חברה משכנת" לפרויקטים של חברות/לקוחות – שהפרויקט לווה על ידי משרדנו וכן בפרויקטים שהגיעו להליכי חדלות פרעון ומחייבים פיקוח של בית המשפט וניהול רישום הזכויות.

מדינת ישראל - משרד המשפטים (מיקור חוץ)

משרדנו מייצג את מדינת ישראל בהליכים משפטים שונים שמנהלת המדינה ו/או שמתנהלים כנגד המדינה בתיקים רחבי היקף מבחינה כלכלית בקשר עם משרדי הממשלה השונים ובכללם משרד הכלכלה; משרד האוצר; משרד הביטחון; משרד החקלאות; משרד הבינוי והשיכון.
כך למשל, התקבלו בחודשיים האחרונים תיקי תביעות בסכומי עתק כנגד המדינה ושל המדינה – כתובעת/מממשת פסקי דין. 

כמו כן, לאור התמחות המשרד בהליכי כינוס נכסים, הועברו על ידי המדינה תיקי כינוס נכסים לטיפול במשרדנו, דבר שהביא לגביה של עשרות מיליוני שקלים שהועברו לקופת המדינה.

דורון לנגה- משרד עורכי דין

סניף ירושלים
רמב"ן 32, ירושלים
טלפון: 02-5619746
פקס: 02-5670226

סניף אשדוד
האורגים 18, אשדוד 
טלפון - 8525822, 08-8527211 
פקס' - 08-8525961 
 

Go to top